بایگانی برچسب: داستانهای زیبا

داستانک: تصمیمات خدا

داستان آموزنده حمت خدا

شهسواری به دوستش گفت: بیا به کوهی که خدا آنجا زندگی می کند برویم.میخواهم ثابت کنم که او فقط بلد است به ما دستور بدهد، وهیچ کاری برای خلاص کردن ما از زیر بار مشقات ...

ادامه نوشته »

داستانک: سگ علف خوار

داستانک: سگ علف خوار

میگویند: روزی سگی داشت در چمن علف میخورد . سگ دیگری از کنار چمن گذشت . چون این منظره را دید ایستاد. (آخر ندیده بود سگ علف بخورد) ایستاد و با تعجب گفت: " اوی ! تو کی ...

ادامه نوشته »