بایگانی برچسب: داستان اولین بوسه جهان

داستانک: اولین بوسه ی جهان

داستان اولین بوسه جهان,تاریخچه بوسه,تاریخچه لب گرفتن,داستان های کوتاه,داستانهای عباس معروفی

می دانی اولین بوسه ی جهان، چطور کشف شد؟ دستهاش تا آرنج گلی بود. گفت: "در زمان های بسیار قدیم، زن و مردی پینه دوز، یک روز هنگام کار، بوسه را کشف کردند. مرد دستهاش به کار بود. تکّه نخی...

ادامه نوشته »