بایگانی برچسب: داستان برای بچه ها

حکایت خر باهوش و گرگ نعلبند

حکایت خر باهوش و گرگ نعلبند

یک روز یک مرد روستایی یک کوله بار روی خرش گذاشت و خودش هم سوار شد تا به شهر برود. خر پیر و ناتوان بود و راه دور و ناهموار بود و در صحرا پای خر به سوراخی رفت و به زمین...

ادامه نوشته »