بایگانی برچسب: داستان درباره کمک به فقرا

حکایت: حج رفتن عبدالجبار

آورده اند که روزی یکی از بزرگان به سفر حج می رفت نامش عبدالجبار بود . هزار دینار طلا در کمر داشت ... چون به کوفه رسید قافله دو سه روزی از حرکت باز ایستاد .عبدالجبار برای...

ادامه نوشته »