بایگانی برچسب: داستان های اخلاقی

داستانک: سلام; من گاو هستم

در یك مدرسه راهنمایی دخترانه چند سالی بود كه مدیر مدرسه بودم. چند دقیقه قبل از زنگ تفریح اول، مردی با ظاهری آراسته و سر و وضعی مرتب در دفتر مدرسه حاضر شد و به من گفت:...

ادامه نوشته »