بایگانی برچسب: داستان های زیبا و اموزنده

داستانک: روزنامه فروش عبوس

روزي با دوستم از کنار یک دکه روزنامه فروشی رد می شدیم دوستم روزنامه ای خرید و مودبانه از مرد روزنامه فروش تشکر کرد، اما آن مرد هیچ پاسخی به تشکر او نداد. همان طور که دور می شدیم، به دوستم گفتم: ...

ادامه نوشته »