بایگانی برچسب: داستان های فلسفی

داستانک:یک گام هر چند کوتاه

فردی در کنار ساحل دورافتاده ای قدم می‌زد. مردی را در فاصله دور می بیند که مدام خم می‌شود و چیزی را از روی زمین بر می‌دارد و توی اقیانوس پرت می‌کند. نزدیک تر می شود، می‌بیند مردی بومی صدفهایی را که به ساحل می­افتد در آب می‌اندازد. به مرد نزدیک و گفت: صبح بخیر رفیق،.............

ادامه نوشته »