بایگانی برچسب: داستان های مذهبی

زنی که “بسم الله” ذکر لب هایش بود

زنی که "بسم الله" ذکر لب هایش بود, روایت است مردی بود منافق اما زنی داشت مومن و متدین. این زن تمام کارهایش را با "بسم الله" آغاز می کرد. در شأن و منزلت بسم الله همین بس که به فرموده امیرالمومنین ...

ادامه نوشته »