بایگانی برچسب: داستان های کوتاه و اموزنده

حکایت آهنگر با ایمان

آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت،از او پرسید تو چگونه می توانی خدایی را که...

ادامه نوشته »