بایگانی برچسب: داستان واقعیِ وقتی که الاغ شدم

داستانک: وقتی که الاغ شدم

داستان واقعیِ وقتی که الاغ شدم , در حال رانندگی بودم حواسم نبود .یه دفعه یک #ماشین با سرعت از کنارم رد شد و با #بوق ممتد داد زد و گفت هی الاغ حواست کجاست همانطور با سرعت...

ادامه نوشته »