بایگانی برچسب: داستان و حکایت سعدی

داستانک: ایمان به مرگ

گویند صاحب دلی، وارد جمعی شد. حاضرین همه او را شناختند و از او خواستند که پس از انجام کارهایش آنان را پندی گوید. حکیم پذیرفت. کارهایش که تمام شد همگی نشستند و...

ادامه نوشته »