بایگانی برچسب: داعش بندر مهم و استراتژیک سرت لیبی را تصرف کرد.