بایگانی برچسب: دانستنی های جالب درباره خواندن سوره حشر

دانستنی های جالب درباره خواندن سوره حشر

این سوره كه بیشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان با جمعى از یهود به نام" یهود بنى نضیر" است و سرانجام منتهى به بیرون راندن همه آنها از مدینه و پاكسازى این سرزمین مقدس شد، از سوره هاى مهم و بیدارگر و تكان دهنده قرآن ...

ادامه نوشته »