بایگانی برچسب: در ازدحام مراسم حج صد ها نفر کشته و زخمی شدند