بایگانی برچسب: در جاده زنجان، کامیون بعد از تصادف آتش گرفت