بایگانی برچسب: در روز قدس آتش نشانی روی مردم آب می‌پاشید تا خنک شوند