بایگانی برچسب: در فستیوالی وحشیانه در دانمارک، صدها وال و دلفین سلاخی شدند.