بایگانی برچسب: دعایی از امام هادی(ع) براى نجات از دلتنگى و فقر

دعای گره گشا و حل مشکلات از امام هادی (ع)

یسع بن حمزة القمى مى ‌گوید: عمرو بن مسعده، وزیر معتصم عبّاسى به من گفت: پرونده سختى درمورد توست. آنگاه آنان مرا دستگیر و زندانى کرده و با غل و زنجیر بستند، من برجان خود بیمناک شده و ترسیدم کشته شده و اموالم را مصادره نمایند و فرزندان...

ادامه نوشته »