بایگانی برچسب: دلنوشته زیبا

حافظه دلمان را خالی کنیم

بعضی شب ها باید حافظه ی دلمان را خالی کنیم از آن هایی که هر چه ما خوبی کردیم و به پایِ سادگی مان گذاشتند؛ از آن هایی که ما عشق را یادشان دادیم و برای دیگری خرجش کرده اند باید پاک کرد دل را از کسی که ...

ادامه نوشته »