بایگانی برچسب: دکتر شریعتی

ازانسان بودنم شرم میکنم…

دکترشریعتی میگوید: ازانسان بودنم شرم میکنم گاهی میخواهم انسان نباشم گوسفندی باشم پا روی یونجه هابگذارم! اما دلی را دفن نکنم! گرگی باشم گوسفندها را بدرم اما...

ادامه نوشته »