بایگانی برچسب: دین

بهترین دین کدام است؟

در میزگردی که درباره « دین و آزادی » برپا شده بود و دالایی لاما هم در آن حضور داشت، من باکنجکاوی، والبته کمی بدجنسی ، از او پرسیدم : عالی جناب ، بهترین دین کدام است؟ خودم فکر کردم که او لابد خواهد گفت:

ادامه نوشته »