بایگانی برچسب: ذوب شدن چراغ راهنمایی در اهواز بدلیل حرارت زیاد هوا