بایگانی برچسب: روزهای زندگی

لطفاً کمی تامل… (۲)

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم . برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .کليدهای اين تغيير عبارتند از : ...

ادامه نوشته »