بایگانی برچسب: روز جهانی ایدز

زنان بیشترین قربانی ایدز هستند

افزاریش شیوع ایدز در میان زنان ایرانی , زنان بیشترین قربانی ایدز, رییس اداره کنترل ایدز وبیماری های آمیزشی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی با اشاره به افزایش آمارابتلای زنان به ویروس .....

ادامه نوشته »