بایگانی برچسب: رونی کلمن بعد از شرکت در نماز جمعه به دیدار احمدی نژاد رفت !