بایگانی برچسب: روکش های یخچال های الپ

ساخت روکش محافظتی برای کوه های آلپ

یخچال های آلپ

دانشمندان برای حفظ یخچالهای باستانی آلپ به کیلومترها روکش محافظتی نیاز داشتند ؛ چرا که این یخچال چون سایر یخچالهای آلپ طی 150 سال گذشته عقب نشینی چشمگیری داشته است. یخچال طبیعی منبع رود رون در مرکز کوهستان آلپ در سوئیس است که تحقیقات عقب نشینی آن را در یک و نیم قرن گذشته تأیید کردند.

ادامه نوشته »