بایگانی برچسب: رکورد شنای کرال سینه

دختر شناگر ایرانی: رکورد زدم اما به لباسم گیر داده اند

الهام السادات اصغری

استدلال آنها این است که چون پیشتر چیزی به اسم «لباس شنای آزاد بانوان» در وزارت ورزش تصویب نشده ، لباس من هنگام شنا در دریا هرقدر هم اسلامی بوده باشد، اما از نظر آنها مورد قبول نیست و ثبت این رکورد، از لحاظ شرعی مشکل دارد!

ادامه نوشته »