بایگانی برچسب: سقوط بهمن در افغانستان بیش از 200 کشته داد