بایگانی برچسب: سقوط پل هوایی بر روی یک کامیون در اهواز