بایگانی برچسب: سنگ مزار سرطلایی پرسپولیس هم تخریب شد