بایگانی برچسب: سوژه دوم؛ کمک ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ هزار میلیاردی دولت برای بازسازی مساجد عراق!