بایگانی برچسب: شعر های قشنگ

دیگر توان این تن لاغر نمی رسد

دیگر توان این تن لاغر نمی رسد.... مادر بزرگ! قصه چرا سر نمی رسد؟؟ ....مادر بزرگ! غصه از آن عاشقانه هاست... انگار هیچ وقت به آخر نمی رسد... در من عجیب ریشه دوانده ست مهر او.... زورم به این درخت تناورنمی رسد...

ادامه نوشته »