بایگانی برچسب: طوفان شن

زاهدانی های بیچاره…

وزش شدید طوفان شن از صبح پنجشنبه با سرعت 105 کیلومتر بر ساعت در منطقه سیستان شدت گرفته و زندگی را برای مردم شهرهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز مختل کرده است...

ادامه نوشته »