بایگانی برچسب: علیرغم وعده رئیس جمهور، گشت جمع آوری ماهواره دوباره فعال شد !