بایگانی برچسب: علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای محمود احمدی نژاد