بایگانی برچسب: عکس: احوالپرسی معصومه ابتکار و آنگلا مرکل در پاریس