بایگانی برچسب: عکس: حسن روحانی آمد همه بلند شدند جز احمدی نژاد