بایگانی برچسب: عکس: حمل بیمار با گاری در بیمارستانی در اهواز