بایگانی برچسب: عکس: لحظه وقوع طوفان شن در کرج (عصر دوشنبه 9 شهریور 94)