بایگانی برچسب: عکس: محمد مایلی کهن و علی پروین در تظاهرات علیه شاه