بایگانی برچسب: عکس نوشته های شب قدر و حضرت علی

متن ها و پیامک های ویژه شب قدر

ن از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم ، نمیدانم چه میخواهی ولی امشب ، برای تو ، برای رفع غم هایت ، برای قلب زیبایت ، برای آرزوهایت ، به درگاهش دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهایت خبر دارد ، یقین دارم دعاهایم اثر دارد .

ادامه نوشته »