بایگانی برچسب: فرهنگ سازی

بیایید کمی خوب باشیم…

این بار اگر زن زیبارویی را دیدیم،هوس را زنده به گور کنیم و سپاسگزار باشیم برای خلق این زیبایی... زیر باران اگر دختری را سوار کردیم جای شماره ،به او امنیت بدهیم او را به مقصد مورد نظرش برسانیم نه مقصود مورد نظرمان...

ادامه نوشته »