بایگانی برچسب: فرود اولین پرواز فول چارتر گردشگران؛ پولدارهای آلمانی میهمان ایران