بایگانی برچسب: قدر خودتان را بدانید …

خودتان را محکم بچسبید …

خودتان را محکم بچسبید ... قدر خودتان را بدانید ... ارزان نفروشید خودتان را ؛ به لبخندی ، به حرفی ، به نقلی ، به هدیه ای ، به اندک توجهی ... بگذارید تلاش کند . بگذارید برای...

ادامه نوشته »