بایگانی برچسب: لنز چشم بهتره یا عینک

عینک بزنیم یا لنز چشم؟

کارهای غیرمجاز در عینک‌فروشی بدتر از قاچاق تریاک است، متاسفانه یکی از اعضای هیئت نظارت بر اصناف باعث همیشگی این مشکل عینک و حرفه چشم‌پزشکی در ایران است، متاسفانه نظارت بر...

ادامه نوشته »