بایگانی برچسب: متفاوت بودن

لطفا شما مثل مردم نباشید…

بگذار مردم بیشترین پولشان را در آرایشگاه ها بگذارند و راضی باشند از اینکه قیافه یشان هر چه بهتر شود میتواند باطن خرابشان را بهتر بپوشاند، اما تو همچنان هرشب روحت را ارزیابی کن. بگذار مردم با هر سوژه ای...

ادامه نوشته »