بایگانی برچسب: متن ادبی فلسفی

آدم‌ها نان دل‌شان را می‌خورند‌….

آدم‌ها نان دل‌شان را می‌خورند‌.... , مادربزرگم همیشه برای نون احترام خاصی قائل بود... تربیتی که ادامه پیدا کرده و رسیده بهم... یه وقتایی هستن آدمهایی که حرمت یه لقمه نونی که باهم تیکه کردن و خوردن رو نگه نمیدارن‌

ادامه نوشته »