بایگانی برچسب: متن درباره امام رضا

مولای من زائـِرتـان نیـستـم، از دور سـَلام!

مولای من زائـِرتـان نیـستـم، از دور سـَلام! تـو زنـدگـی حـرفهـایـی هـست ، که فقـط و فقـط ، بـایـَد بـروی "بـاب الجـواد" . . . کلمـه هـا را دانه کنـی ، دانه هـای ِ اشـک . بـِکِـشـانی شـان دنبـال ِ هـَم ، شبیه ِ یکــ تـسبیـح ...

ادامه نوشته »