بایگانی برچسب: متن فلسفی

با هر کس مثل خودش رفتار نکن

مي گويند با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد ! شما گوش نکنید، چون اگر چنين بود از منش و شخصیت هیچكس ،چيزى باقى نمي ماند ! هركس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش... نگذار برخورد نادرست آدمها ، اصالت و طبیعت...

ادامه نوشته »

اشتباه کنید امّا…

وقتي که راه نمي روي زمين هم نمي خوري. اين "زمين نخوردن" محصول سکون است نه مهارت..! وقتي تصميم نمي گيري وکاري نمي کني،مسلما اشتباه هم...

ادامه نوشته »