بایگانی برچسب: متن های الهام بخش

روزهای خوب خواهند آمد…

روزهای خوب خواهند امد...

وقتی صبحا از خواب بیدار میشیم، ما دوتا انتخاب داریم. برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شیم و رویاهامون رو دنبال كنیم. انتخاب با شماست... ما كسایی كه...

ادامه نوشته »